Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH&THCS Trạm Tấu

xã Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
0964400180
c12tramtau.tramtau@yenbai.edu.vn